Defterdar Nedir, Ne İş Yapar?

Sayman (defterdar), Maliye Bakanlığı taşra teşkilatının en üst düzey yetkilisidir. Gelir idaresinin kurulduğu ilin mali işlerinden sorumludur. Sayman, ”kitapları tutan” kişidir. Eyaletteki mali işlerden sorumlu en üst düzey yetkilidir. Mütevelli heyetleri her düzeydeki memurlara atanır ve ulusal finansmanın ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.

Defterdarı Anlamı ve Defterdar Ne İş Yapar?

”Defterdar” (sayman) kelimenin tam anlamıyla ”kitap sahibi” anlamına gelir. Sorumlu oldukları ilin mali işlerinden sorumlu kişilerdir. Maliye Bakanı, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatının en üst düzey yetkilisidir. Bu, depoya ait alacak hesaplarının kurtarılmasını sağlar. Ayrıca memurlar, kamu hizmetleri için gerekli masrafları bütçeden öderler.

Muhasebe, Maliye Dairesinin sorumlusu, Maliye Dairesi, her ilde Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimi altında kurulmuş bir kamu idaresi dairesidir. Kurumun bulunduğu ildeki tüm mali işlerden sorumlu kişidir. Sayman, vergi ve harçlar gibi alacakların tahsilinden ve saymana gelir sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, genel bütçe tahsislerinden kamu görevlilerine, çalışanlarına veya akılcılara gerekli ödemeleri yapmakla sorumludur. Muhasebeci, Maliye Bakanlığının il ve yan bütçe alanı teşkilatlarından sorumludur.

defterdar

Defterdarın Sorumlulukları Nelerdir?

Mali işlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktan sorumlu kişidir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre görevleri şu şekildedir:

Mali işlemleri hukuka uygun yürütmek,

Mali görevlerin denetilmesi,

Merkez ve taşra birimlerinden gelen soruları cevaplamak,

Yasayı çiğneyenleri kovuşturmak,

Merkezden ve ilgili bölgelerden memur atamaktan sorumlu ve görevli kişidir.

Aynı yasal hükümlere göre gerekli görülmesi halinde bu kitap için yeterli asistan sağlanabilir. Ek olarak, il ve ilçe düzeyindeki birimleri incelemek ve yürütmek üzere görevlendirmeler yapılabilir. Muhasebecilere muhasebe uzmanları veya yardımcı defter tutma uzmanları atanabilir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir?

Vergi komisyoncuları ve vergi görevlileri, muhasebe firmalarının muhasebe ve personel departmanlarında görev yapmaktadır. Vergi dairesi uzmanı olabilmek için öncelikle ”muhasebe uzman yardımcısı” olarak sınava girmek gerekiyor. Bu sorumluluk en az 3 yıldır. Bu süre içinde memurluk eğitimi ve mesleki ana eğitim görmüş muhasebeci yardımcıları vardır. Eğitimden sonra muhasebecilere veya muhasebe departmanlarına atanacaktır.

Bir yıllık çalışmadan sonra denetim, soruşturma ve soruşturma mevzuatı hakkında iki aylık eğitim alırlar. Eğitim, eğitim sektörüne göre değişir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir