Çalışanların Temel Hakları

Ücretli olarak çalışan biri iseniz ve özel sektörde iseniz, hangi haklarınızın olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız gelin temel haklarınız neler, kanun neler söylüyor, beraber bakalım:

  • Her bireyin çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
  • Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
  • İşçi her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
  • Her çalışanın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
çalışanlar
çalışanlar

Yıllık İzin Hakları

Ülkemizde sıkça sorun olan konulardan bir tanesi de izin hakları ki, özellikle küçük işletmelerde bu ciddi anlamda sorunlar yaratabiliyor. Oysa sağlıklı bir yaşam ve verimli bir iş ortamı için bireyin yıllık iznini kullanması gerekiyor.

İşte izin hakları:

  • Yıllık izin kullanmak için herhangi bir iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süre ile çalışanlar yıllık izin almaya hak kazanırlar. İşe giriş tarihinde deneme süresi de yıllık izin süresinden sayılmaktadır.
  • 4857 sayılı iş kanunda yıllık izin süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Yıllık izin süreleri 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün,5 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar 20 gün,15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gündür. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyük işçiler ise en az 20 gün izin kullanmalıdır.
çalışmak
çalışmak
  • Yıllık izine hak eden işçi bu izin süresini kullanmayıp işyerinde çalışmaya devam edip kullanmadığı izin süresi için işverenden ücret talep edebilir bu durumda işveren işçiye en son aldığı bürüt ücreti üzerinden hak ettiği izin gün sayısını dikkate alarak gerekli hesaplamayı yapıp yıllık izin süresi karşılığını işçiye nakit olarak öder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir